Webstore
รูปแบบของการเล่นโยโย่ประเภทต่างๆในปัจจุบัน PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   
  
 
       "โยโย่"หรือที่คนไทยทั่วไปมักจะเรียกว่า"ลูกดิ่ง" ถือว่าเป็นของเล่นที่มีการพัฒนาการอยย่างรวดเร็ว ซึ่งการเล่นในสมัยก่อนย้อนไปเมื่อประมาณ
 ปี 1980-1990 การเล่นโยโย่จะเป็นการถักเชือกโยโย่ออกมาเป็นรูปต่างๆและใช้โยโย่ในการเลียนแบบต่างๆ เช่น ท่าจูงสุนัข หรือไกวเปล และก็เริ่ม
ค่อยๆหมดกระแสความนิยิมไปจนมาถึงสมัย ปี1998 ตัวโยโย่ได้มีการพัฒนามากขึ้นด้วยการใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกและใช้แกนที่เป้นลูกปืนทำให้การเล่น
ท่าทางต่างๆทำได้ง่ายขึ้นและเกิดท่าทางใหม่ๆอยู่ตลอดเสมอ จนมาถึงปี 2002การเล่นโยโย่ก็ได้เกิดการเล่นรูปแบบใหม่ๆออกมาอย่างมากมาย 
และถูกพลักดันจากทั่วโลก เพื่อให้โยโยได้บรรจุเป้นกีฬาชนิดใหมอีกอย่างหนึ่งของวัยรุ่น โดยการแข่งขันโยโย่ในสมัยนี้ทั่วจะเป้นการแข่งขันซึ่งคล้ายกับ
ยิมนาสติกลีลา ซึ่งผู้เล่นจะต้องเล่นท่าทางต่างๆออกมาประกอบดนตรี และกรรมการจะเป้นผู้ให้คะแนนตามความยากของท่าที่เล่นออกมา รวมไปถึง
การแสดงออกบนเวทีด้วย โดยจะแข่งขันกันทั่วโลกภายในประเทศของตัวเอง และส่งตัวแทนไปแข่งกันใน ระดับโลก ซึ่งแบ่งการเล่นตามประเภทการแข่งขัน
ดังต่อไปนั้ 
 

Single A (1A,A) 

 เป็นการเล่นโดยใช้โยโย่เพียง1ลูกในการแข่งขันซึ่งผู้เล่นจะต้องให้ลูกโยโย่อยู่บนเชือกและโดดไปมาในทิศทางต่างๆให้ลงบนเชือก

ซึ่งโยโย่ที่ใช้กับการเล่นแบบนี้มันจะเก็นโยโย่ทรงปีกผีเสื้อ ทำให้การแลนด์ดิ้งบนเชือกทำได้แม่นยำ 

 

 

 

Double A (Double Hand,2A,AA)

เป็นการเล่นโยโย่ 2ลูก โดยลักษณะการเล่นจะเน้นไปทางการควงลูกต่อเนื่องโดยเ็ก็บรับเข้ามือให้น้อยที่สุด ความยากของการเล่นประเภทนี้

อยู่ที่ผู้เล่นมักจะคิดท่าพันเขือกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็สามารถรับกลับเข้ามือได้ตามปรกติ ถือว่าเป็นการเล่นที่จะต้องใช้การฝึกฝน

มากที่สุด ลูกโยโย่ที่ใช้จะเป้นทรมาตรฐานและร่องมีลักษณะแคบเพื่อการดึงกลับของโยโย่ที่รวดเร็ว

 

 

 

 Tripple A (3A,AAA) 

เป้นการเล็นโยโย2ลูกแต่แตกต่างกับ 2A ตรงที่จะไม่ได้ใช้การควงลูกแต่เป็นการเล่นให้โยโย่ไต่ไปมาบนเชือกคล้ายกับ 1Aซึ่งการเล่่นประเภทนี้

มีความเสี่ยงที่ลูกจะพันกันสูงมาก ซึ่งจะต้องใช้ความแม่นยำสูงในการเล่นลักษณะนี้โยโย่ที่เหมาะกับการเล่นประเภทนี้จะเป็นทรงปีกผีเสื้อ

จะช่วยให้การเล่นทำได้ง่ายขึ้น

 

  

 

Offstring (4A,AAAA)

เป็นการเล่นแนวใหม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1999 ซึ่งการเล่นลักษณะนี้ ผู้เล่นจะไม่ผู้โยโย่ติดกับเชือก แต่จะใช้เชือกพันโยโย่แล้วโยนขึ้น

และใช้เชือกรับเพื่อคอนโทรลลูก ให้โดดไปในทิศทางต่างๆตามที่ต้องการ ลูกโยโย่ที่ใช้เล่น 4A จะเป้นลูกซึ่งมีขนาดใหPjกว่าโยโย่ธรรมดา

และบางรุ่นขอบจะมีส่วนประกอบทีเปHนยางเพื่อรองรับแรงกระแทกเมื่เวลาที่เล่นพลาด โยโย่จะไม่เกิดความเสียหาย 

 

 

 

Counter weight (Freehand,5A,AAAAA)

แนวการเล่นแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2001 ซึ่งการเล่นลักษณะนี้ ผู้เล่นจะผูกตุ้มถ่วงน้ำหนักที่ปลายชือก แทนที่จะผู้กไว้ที่นิ้ว 

และเมื่อปาลูกออกไปผู้เล่นก็จะปล่อยตุ้มถ่วงน้ำหนักไปด้วยในขณะเล่นทำให้เกิดท่าทางแปลกใหม่ขึ้นมาได้อย่างมากมาย

โดยที่โยโย่ที่เหมาะสมกับการเล่นชนิดนี้ จะเป็นลูกชนิดเียวกับการเล่นประเภท 1A ก็คือทรงปีกผีเสื้อนั่นเอง

 

 

 

่ 

 
Copyright © 2019. Yoyothailand.com. Designed by Shape5.com