Thailand National Yo-Yo Contest 2014

Thai National 2014

- About

Divisions

- Rules

- Schedule

- Competitors

- Results

- Register (via Facebook)

 

Organize by :

 

 Yoyothainald

 

 

Media :

coming soon

coming soon

 

 


 

 

 

 

 


 

Thailand National 2014 PDF Print E-mail
Written by Yoyothailand Team   

 

Rules

กติกาการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขันดังนี้ 

          -  การแข่งขันจะอ้างอิงกติกาสากลจาก International Yo-Yo Federation เป็นหลัก

          -  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ         

          -  รอบคัดเลือกในแต่ละ  division  ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 1 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดประมาณ 4-8 คนในแต่ละ division จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

          - รอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละ division ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการแสดงการเล่นแบบ freestyle ประกอบเพลง

          - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลง และ อุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง

          - ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงแข่งขันได้มากกว่า 1 division

          - การตัดสินจะมีกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งจะมีทั้งคะแนนด้านเทคนิคการเล่นและคะแนนการแสดงออกบนเวที โดยมีโปรแกรมคำนวนคะแนนที่ใช้ในระดับโลกเป็นตัวตัดสินผู้ชนะ

          - กรรมการตัดสิน จะเชิญกรรมการสากลจากต่างประเทศมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อรับรองผลการแข่งขัน

          - ผู้ชนะเลิศในแต่ละ Division จะได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติในการแข่งขันโยโย่  Asia Pacific Yoyo Championships ที่จะมีผู้เข้าแข่งขันในเอเซียมาร่วมแข่งขัน

ประเภทฟรีสไตล์
เงื่อนไข : สำหรับผู้เล่นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยผู้เล่นสามารถลงแข่งในประเภทอื่นๆได้ด้วย

ผู้เข้ารอบ
ผู้เข้ารอบจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้กติกาฟรีสไตล์ 1 นาที เพื่อทำการแสดงบนเวทีในประเภทนั้นๆ โดยผู้เข้าแข่งขันในอันดับต้นๆในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ 3 นาทีต่อไป ผู้เล่นสามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 ประเภท

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรับรางวัลชนะเลิศของแต่ละ Division จากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 อันดับของแต่ละ Division จากการแข่งขัน Street Challenge ของครั้งที่ผ่านมา จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยไม่ต้องทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก

ผู้เล่นที่ลงสมัครแข่งในแต่ละประเภทจะต้องทำการเตรียมเพลงที่ใช้เล่นในแต่ละประเภทในรูปแบบของ CD หรือในรูปแบบของไฟล์ใน Thumb Drive

กฎของการฟรีสไตล์ทั่วไป
- ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการเล่นโยโย่
- เวลา 3 นาทีจะเริ่มจับทันทีที่เพลงเริ่ม
- จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับท่าหรือการแสดง ก่อนหรือหลังเพลงเริ่ม
- เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” หากกรรมการเห็นว่าเพลงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ท่าทางการแสดงที่ใช้ต้องจัดอยู่ในหมวด “ทั่วไป” รวมถึงความปลอดภัยของผู้ชมด้วย หากกรรมการเห็นว่าการแสดงที่ใช้มีความไม่เหมาะสม และมีอันตรายต่อคนดู ผู้เข้าแข่งขันจะถูกปรับให้ตกรอบ
- ไม่อนุญาติให้มีผู้ช่วยขึ้นบนเวทีขณะผู้เข้าแข่งขันทำการแสดง
- ลูกโยโย่สำรองจะต้องพร้อมใช้งาน และต้องถูกนำขึ้นมาบนเวทีด้วย
- ขณะทำการแสดงลูกโยโย่ที่ออกนอกพื้นที่เวที จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรับลูกจากผู้ชมหรือผู้ช่วย
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่จะนำขึ้นเวที ต้องได้รับอนุญาติจากหัวหน้ากรรมการก่อนนำขึ้นเวที เฉพาะหมวกเท่านั้นที่สามารถนำขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาติ
- ลูกโยโย่ที่มี Hub-Stacks หรือติดอุปกรณ์คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้งานได้

กติกาบังคับประเภท 1A
- ขณะทำการแสดงอนุญาติให้ใช้โยโย่เพียงลูกเดียวเท่านั้น การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ทำการถอดเชือกออกจากตัวลูก (ไม่อนุญาตให้เล่นท่าประเภท 4A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้ตัวถ่วงน้ำหนัก (ไม่อนุญาติให้เล่นท่าประเภท5A) จะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท Mobius
- อนุญาตให้ใช้ท่าประเภท Sky Rocket
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (เช่น suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations และ binds

กติกาบังคับประเภท 2A
- จะไม่มีการให้คะแนนจนกว่าจะมีการเล่นโยโย่พร้อมกัน 2 ลูก
- ขณะทำการแสดงไม่อนุญาติให้ใช้โยโย่มากกว่าสองลูก การนำโยโย่ลูกอื่นมาเล่นเสริมจะไม่มีการให้คะแนน แต่จะถูกหักคะแนนหากเล่นผิดพลาด
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations และการผสมท่าต่างๆ
- อนุญาติให้ใช้ท่าประเภท 3A ได้

กติกาบังคับประเภท 4A
- ไม่จำกัดจำนวนโยโย่ที่ใช้ในการเล่นประเภท 4A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A
- คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท launches, tosses, catches, regenerations, grinds, การเด้งกับรางกาย หรือพื้นเวทีโดยตั้งใจ, boingys หรือท่าอื่นๆที่มีการเด้งระหว่างเชือก
- ท่าเล่นที่ลูกโยโย่เกาะติดกับเชือก หรือท่าที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ
- ท่าเล่นที่คล้ายกัน หรือท่าที่วนอยู่บนเชือก จะได้คะแนนน้อยกว่าท่าเล่นที่มีการส่งลูกโยโย่ขึ้นบนอากาศ

กติกาบังคับประเภท 5A
- กรรมการจะไม่ให้คะแนนท่าเล่นหรือ การแสดงใดๆ จนกว่าจะมีการเคลื่อนที่ของตัวถ่วงน้ำหนัก การย้ายตำแหน่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่ง ในขณะที่เล่นท่าหากไม่มีการปล่อยมือจากตัวถ่วงน้ำหนัก จะถือว่าท่านั้นเป็นการเล่นประเภท 1A และจะไม่มีการให้คะแนน
- สามารถใช้ตัวถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้
- การให้คะแนนทั่วไปจะให้จากท่าประเภท 1A ที่เล่นร่วมกับตัวถ่วงน้ำหนัก เช่น aerial releases and catches, grinds ฯลฯ

คะแนนการแสดง
กติกาการแข่งขันอ้างอิงจาก IYYF Freestyle Rule

 

การลงทะเบียน

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องทำการลงทะเบียนแข่งขันล่วงหน้าตามวิธีที่กำหนดเท่านั้น 

- คำลงทะเบียน 300 บาท โดยชำระหน้างานก่อนเริ่มการแข่งขันในวันแรก

- ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้

 

การส่งเพลงสำหรับรุ่นที่แข่งขันแบบ Freestyle

- รุ่น Professional Freestyle (Pro) และ Junior Freestyle (Jr) ส่งเพลงความยาว 1 นาที สำหรับรอบคัดเลือก และ 3 นาที สำหรับรอบชิงชนะเลิศ

- รุ่น Blazing Teens (BT) ส่งเพลงความยาว 2 นาที

- ประเภทของเพลงที่ใช้ต้องเป็นแบบ MP3 โดยมีนามสกุล .mp3 เท่านั้น

- ส่งเพลงไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- ปิดรับการส่งเพลง เวลาเที่ยงคืน (00.00 น.) ของคืนก่อนการแข่งขัน

- เพลงที่ส่งจะต้องทำการแก้ชื่อไฟล์ใหม่ ตัวอย่างเช่น

  • Chun Wu-1A-1min.mp3 และ Chun Wu-1A-3mins.mp3
  • Chun Wu-Jr-1min.mp3 และ Chun Wu-Jr-3mins.mp3
  • Chun Wu-BT.mp3 

Thailand National 2009

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2009

Thailand National 2012

Fortune Yoyo Thailand Championship 2012

Thailand National 2015

Thailand National Yoyo Contest 2015

Thailand National 2018

Thailand National Yoyo Contest 2018

Thailand National 2010

Fortune Yo-Yo Thailand Championship 2010

Thailand National 2013

Fortune Yoyo Thailand Championship 2013

Thailand National 2016

Thailand National Yoyo Contest 2016

Thailand National 2011

Fortune Yoyo Thailand Championship 2011

Thailand National 2014

Thailand National Yo-Yo Conterst 2014

Thailand National 2017

Thailand National Yoyo Contest 2017